ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 4 รายการ ของโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565